Strona Główna

Aktualności

O nas

• Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10.06.2002r. Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000116392

• Wysokość kapitału zakładowego: 2 080 000,00 zł

• Wspólnicy Spółki:

Gmina Krokowa – 100 % udziałów

 Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący – Franciszek Kwidziński
Wiceprzewodniczący – Grzegorz Zaczek
Członek – Roman Czerwiński

• Zarząd Spółki

Prezes Zarządu Walerian Chyła

• Regon: 192742758

• NIP: 587-15-41-368

• Bank: Bank Spółdzielczy Krokowa nr konta: 47 8349 0002 0009 8632 2000 0010

Znajdziesz nas tutaj