Gospodarka wodna

Zastępczy punkt poboru wody

Na terenie gminy Krokowa zlokalizowany jest  obecnie 1 zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Punkt udostępniono wykonując obowiązek nałożony na dostawcę wody w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm. ).

Adres punktu poboru wody:
Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa (teren oczyszczalni ścieków w Żarnowcu)
Punkt udostępniony jest codziennie w godzinach 8:00 – 20:00.

Skala twardości wody

Skala twardości wody
L. p.Stopień twardości wodyJednostka twardości wody
[mval/l][mg CaCO³­][⁰N][mmol/l]
1Woda bardzo miękka< 2< 100< 5,6< 1
2Woda miękka2 - 4100 - 2005,6 - 11,21 - 2
3Woda średnio - twarda4 - 7200 - 35011,2 - 19,62 - 3,5
4Woda twarda7 - 11350 - 55019,6 - 30,83,5 - 5,5
5Woda bardzo twarda> 11> 550> 30,8> 5,5

Zaopatrzenie w wodę

Pozyskiwanie, uzdatnianie i rozprowadzanie wody

Przedsiębiorstwo eksploatuje 12 ujęć wód podziemnych.

Wykaz ujęć wody (w nawiasach podano miejscowości, które są zaopatrywane w wodę przez te ujęcia):
1. Białogóra (Białogóra)
2. Brzyno (Brzyno)
3. Karlikowo (Karlikowo, Lubocino)
4. Kłanino (Kłanino, Kłanino Buki, Parszkowo, Połchówko)
5.Minkowice (Glinki, Goszczyno, Jeldzino, Karwieńskie Błoto Pierwsze i Drugie, Krokowa, Lisewo, Łętowice, Minkowice, Parszczyce, Sławoszynko, Sławoszyno, Sulicice, Szary Dwór)
6. Odargowo (Odargowo)
7. Sobieńczyce (Myśliwka, Porąb, Sobieńczyce)
8. Świecino (Świecino)
9. Tyłowo (Tyłowo)
10. Wierzchucino (Wierzchucino, Prusewo, Słuchowo)
11. Żarnowiec (Żarnowiec, Lubkowo, Dębki)
12. PSSE – Żarnowiec (Kartoszyno)

Osada Dąbrowa jest zaopatrywana w wodę z gm. Puck.
Woda ujmowana jest z trzecio- i czwartorzędowego poziomu wodonośnego.
Na niektórych ujęciach wody występują w wodzie surowej podwyższone zawartości związków żelaza i manganu, nie obserwuje się podwyższonych zawartości amoniaku.
Ujęcia wody, gdzie są przekroczone dopuszczalne zawartości żelaza, manganu lub mętność w wodzie pozyskanej wyposażone są w stacje uzdatniania wody.
Uzdatnianie wody polega na usuwaniu żelaza i manganu na filtrach, po wcześniejszym napowietrzeniu wody w aeratorach. Nie stosuje się chemicznych utleniaczy, gdyż nie zachodzi taka potrzeba.
Woda podawana do sieci wodociągowej jest badana przez Inspektorat Sanitarny, zewnętrzne akredytowane firmy i własne laboratorium.

W siedzibie Spółki jest stanowisko do monitoringu ilości produkcji, zużycia i ciśnienia wody na poszczególnych ujęciach wody.