Gospodarka wodna

Zastępczy punkt poboru wody

Na terenie gminy Krokowa zlokalizowany jest  obecnie 1 zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Punkt udostępniono wykonując obowiązek nałożony na dostawcę wody w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm. ).

Adres punktu poboru wody:
Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa (teren oczyszczalni ścieków w Żarnowcu)
Punkt udostępniony jest codziennie w godzinach 8:00 – 20:00.

Skala twardości wody

Skala twardości wody
L. p.Stopień twardości wodyJednostka twardości wody
[mval/l][mg CaCO³­][⁰N][mmol/l]
1Woda bardzo miękka< 2< 100< 5,6< 1
2Woda miękka2 - 4100 - 2005,6 - 11,21 - 2
3Woda średnio - twarda4 - 7200 - 35011,2 - 19,62 - 3,5
4Woda twarda7 - 11350 - 55019,6 - 30,83,5 - 5,5
5Woda bardzo twarda> 11> 550> 30,8> 5,5

Zaopatrzenie w wodę

Pozyskiwanie, uzdatnianie i rozprowadzanie wody

Przedsiębiorstwo eksploatuje 12 ujęć wód podziemnych.

Wykaz ujęć wody (w nawiasach podano miejscowości, które są zaopatrywane w wodę przez te ujęcia):
1. Białogóra (Białogóra)
2. Brzyno (Brzyno)
3. Karlikowo (Karlikowo, Lubocino)
4. Kłanino (Kłanino, Kłanino Buki, Parszkowo, Połchówko)
5.Minkowice (Glinki, Goszczyno, Jeldzino, Karwieńskie Błoto Pierwsze i Drugie, Krokowa, Lisewo, Łętowice, Minkowice, Parszczyce, Sławoszynko, Sławoszyno, Sulicice, Szary Dwór)
6. Odargowo (Odargowo)
7. Sobieńczyce (Myśliwka, Porąb, Sobieńczyce)
8. Świecino (Świecino)
9. Tyłowo (Tyłowo)
10. Wierzchucino (Wierzchucino, Prusewo, Słuchowo)
11. Żarnowiec (Żarnowiec, Lubkowo, Dębki)
12. PSSE – Żarnowiec (Kartoszyno)

Osada Dąbrowa jest zaopatrywana w wodę z gm. Puck.
Woda ujmowana jest z trzecio- i czwartorzędowego poziomu wodonośnego.
Na niektórych ujęciach wody występują w wodzie surowej podwyższone zawartości związków żelaza i manganu, nie obserwuje się podwyższonych zawartości amoniaku.
Ujęcia wody, gdzie są przekroczone dopuszczalne zawartości żelaza, manganu lub mętność w wodzie pozyskanej wyposażone są w stacje uzdatniania wody.
Uzdatnianie wody polega na usuwaniu żelaza i manganu na filtrach, po wcześniejszym napowietrzeniu wody w aeratorach. Nie stosuje się chemicznych utleniaczy, gdyż nie zachodzi taka potrzeba.
Woda podawana do sieci wodociągowej jest badana przez Inspektorat Sanitarny, zewnętrzne akredytowane firmy i własne laboratorium.

W siedzibie Spółki jest stanowisko do monitoringu ilości produkcji, zużycia i ciśnienia wody na poszczególnych ujęciach wody.

Twardość wody na ujęciach w gminie Krokowa

Ujęcie wody

Twardość wody

[mg CaCO3/l]

Przeliczenie na inne jednostki twardości wody

Stopień twardości wody

Stopień francuski

[0fH]

Stopień niemiecki

[0dH]

Stopień angielski

[0e]

[mval/l]

[mmol/l]

Białogóra

180

18

10,1

12,6

3,6

1,8

Woda miękka

Brzyno

230

23

12,9

16,1

4,60

2,30

Woda średnio twarda

Karlikowo

270

27

15,2

18,9

5,4

2,7

Woda średnio twarda

Kłanino

170

17

9,55

11,9

3,4

1,7

Woda miękka

Minkowice

210

21

11,8

14,7

4,2

2,1

Woda średnio twarda

Odargowo

240

24

13,5

16,8

4,8

2,4

Woda średnio twarda

Sobieńczyce

230

23

12,9

16,1

4,6

2,3

Woda średnio twarda

Świecino

200

20

11,2

14,0

4,0

2,0

Woda miękka

Tyłowo

210

21

11,8

14,7

4,2

2,1

Woda średnio twarda

Wierzchucino

160

16

8,99

11,2

3,2

1,6

Woda miękka

Żarnowiec

250

25

14,0

17,5

5,0

2,5

Woda średnio twarda

PSSE – Żarnowiec

240

24

13,5

16,8

4,8

2,4

Woda średnio twarda