Informacje

Początki i historia spółki komunalnej

Dnia 25.01.2002r. Radni Gminy Krokowa podjęli Uchwałę w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia działalności w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.
Gospodarka komunalna Gminy Krokowa prowadzona jest w formie spółki prawa handlowego.
Utworzono jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Żarnowcu.
Spółce oddano w zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości i sieci tworzące gminną infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną.
Spółka została powołana 13 maja 2002r. a działalność gospodarczą rozpoczęła od dnia 01.06.2002r. Otrzymała kapitał zakładowy w kwocie 100 tys.zł.
Obecnie kapitał zakładowy wynosi 2 080 000,00 zł.
Spółka przejęła w Zarząd infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w następujących terminach:

Dnia 01.06.2002r. – Oczyszczalnia ścieków Białogóra z siecią kanalizacyjną.
Ujęcia wody z hydroforniami i sieciami wodociągowymi.
Ujęć wody – szt.15 Hydroforni – 15 szt.

Dnia 24.07.2002r. – Oczyszczalnia ścieków Żarnowiec z przepompowniami
i sieciami kanalizacyjnymi.

Dnia 01.08.2002r. – Oczyszczalnia ścieków Krokowa z przepompowniami
i sieciami kanalizacyjnymi.

Dnia 20.06.2006r. –Oczyszczalnia ścieków Kłanino z przepompowniami i sieciami kanalizacyjnymi.

Od dnia 01.10.2004r. Spółka obsługuje w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków PSSE – Żarnowiec. Infrastruktura wodociągowa na terenie Strefy jest własnością Spółki.