Aktualności

Komunikat z dnia 4 grudnia 2023 r. PPIS w Pucku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku przekazuje informacje w sprawie zalecanych ograniczeń dotyczących korzystania z wody pochodzącej z wodociągu Kłanino zaopatrującego mieszkańców Kłanina, Parszkowa, Połchówka.