Cennik/Taryfy

Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne SP.Z O.O. w Żarnowcu
informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr. GD.RZT.70.173.57.2021 /D.DW z dnia 27 maja 2021 r. zatwierdza się na okres od 11.06.2021 r. do 10.06.2024 r. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Tabela 1. Grupy odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówCharakterystyka taryfowej grupy odbiorców
1Gospodarstwa domoweDo tej grupy odbiorców przyporządkowuje się następujących odbiorców:
- właściciele domów jednorodzinnych,
- właściciele bądź zarządcy domów wielorodzinnych
- właściciele i zarządcy bloków mieszkalnych
2Pozostali odbiorcyOdbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, prowadzący działalność gospodarczą wykorzystujący wodę w procesie produkcyjnym lub technologicznym lub do celów socjalno-bytowych. Odbiorcy nieprowadzący działalności gospodarczej wykorzystujących wodę do celów innych niż socjalno-bytowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, podliczników lub na podstawie przeciętnych norm zużycia.
GrupaRodzaj opłatyCena za 1m³ wodyJednostki miary
1 - 12 m-cy13 - 24 m-cy25 - 36 m-cy
NettoBruttoNettoBruttoNettoBrutto
123456789
1Gospodarstwa domowe3,073,313,213,473,273,53zł/m³
2Pozostali odbiorcy3,133,383,273,533,333,59zł/m³

Tabela 2. Grupa odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówCharakterystyka taryfowej grupy odbiorców
1Wszyscy odbiorcyUsługobiorcy rozliczani są za ilość odprowadzanych ścieków, określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego, własnego lub norm zużycia wody albo określonej na podstawie wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody zużytej bezpowrotnie. Usługobiorcy posiadający przyrząd pomiary do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków rozliczani są wg jego wskazań.
GrupaRodzaj opłatyCena za 1m³ ściekówJednostki miary
1 - 12 m-cy13 - 24 m-cy25 - 36 m-cy
NettoBruttoNettoBruttoNettoBrutto
123456789
1Cena za odprowadzone ścieki8,989,709,169,899,4810,24zł/m³

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące taryf można uzyskać w siedzibie Spółki lub pod nr. tel. (58) 6735712

Pełny tekst taryf dostępny jest na stronie www.kpkzarnowiec.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.

Cennik usług na wywóz nieczystości płynnych naczepami asenizacyjnymi obowiązujący od 01.05.2022 r.

L.p.Z miejscowościWyliczenie odpłatnościKwota usługi
1LUBKOWO
ŻARNOWIEC
12 x 23,60 zł = 283,20 zł + 22,66 zł (8% VAT)
10 x 23,60 zł = 236,00 zł + 18,88 zł (8% VAT)
305,86 zł
254,88 zł
2ODARGOWO
PRUSEWO
SŁUCHOWO
TYŁOWO
KARTOSZYNO
WIERZCHUCINO-WIEŚ
12 x 27,00 zł = 324,00zł + 25,92 zł (8% VAT)
10 x 27,00 zł = 270,00 zł + 21,60 zł (8% VAT)
349,92 zł
291,60 zł
3POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI12 x 28,60 zł = 343,20 zł + 27,46 zł (8% VAT)
10 x 28,60 zł = 286,00 zł + 22,88 zł (8% VAT)
370,66 zł
308,88 zł

Przy nagłych wywozach w dni wolne od pracy – wzrost stawek o 20%

Obowiązuje od dnia 01.05.2022 r.

Cennik Odbioru Odpadów z Działalności Gospodarczych

ZmieszaneSegregowane
NettoBruttoNettoBrutto
Pojemnik 120 L45,00 zł48,60 zł20,00 zł21,60 zł
Pojemnik 240 L60,00 zł64,80 zł30,00 zł32,40 zł
Pojemnik 660 L110,00 zł118,80 zł60,00 zł64,80 zł
Pojemnik 1100 L155,00 zł167,40 zł90,00 zł97,20 zł
Worki 120 L segregacja20,00 zł21,60 zł

Obowiązuje od dnia 01.02.2022 do 31.12.2022 r.

Cennik Odbioru Odpadów z działek i domków Letniskowych 2022 r. RYCZAŁT

OpcjaNETTO MiesięcznieBRUTTO MiesięcznieOpłata BRUTTO
I Jeżeli umowa na rok60,00 zł64,80 zł777,60 zł
II Jeżeli na pół roku100,00 zł108,00 zł648,00 zł
III Opłata na 2 miesiące Lipiec, Sierpień250,00 zł270,00 zł540,00 zł

Doliczono Podatek Vat 8%

Obowiązuje od dnia 01.04.2022 do 31.12.2022 r.

Cennik na oczyszczanie ścieków dowożonych

L.p.Rodzaj ściekówParametr [jednostka]WartośćStawka netto [zł/m³]
1Bytowe ze zbiorników bezodpływowychCHZT [mgO₂/dm³]Do 150012,50
pH6,0 - 9,0
2CHZT [mgO₂/dm³]1500 - 2500do 14,70
pH5,5 - 9,5
3CHZT [mgO₂/dm³]2500 - 3500do 16,90
pH4,5 - 10
4CHZT [mgO₂/dm³]3500 -4500do 19,10
pH4,5 - 10
5CHZT [mgO₂/dm³]4500 - 5500do 21,30
pH4,5 - 10
6CHZT [mgO₂/dm³]5500 - 6500do 23,50
pH4,5 - 10
7z kabin toaletowych
z oczyszczalni przydomowych
zagniłe ściegi ze zbiorników bezodpływowych
CHZT [mgO₂/dm³]>6500do 73,00
8Nieczystości (fekalia, woda z natrysków) z kamperów i przyczep kempingowych11,00

Obowiązuje od dnia 01.05.2022 r.

Cennik za wynajem sprzętu będącego w dyspozycji spółki

L.PSprzętCena
1Wynajem koparko-ładowarki JCB 3CX130,00 zł/godz. netto
2Wynajem minikoparki jCB 8026110,00 zł/godz. netto
3Wykaszanie terenów zielonych PERUZZO130,00 zł/godz. netto
4Wykaszanie terenów zielonych kosiarką rotacyjną110,00 zł/godz. netto
5Wykaszanie terenów zielonych wykaszarką ręczną55,00 zł/godz. netto
6Usługa urządzeniem RIONED (udrożnienie kan.)160,00 zł/godz. netto
7Usługa naczepą asenizacyjną125,00 zł/godz. netto
8Wynajem ciągnika90,00 zł/godz. netto
9Wynajem ciągnika z przyczepą/osprzętem110,00 zł/godz. netto
10Usługa zadymiania przewodów kanalizacyjnych70,00 zł/godz. netto
11Wynajem rębaka do gałęzi (bez obsługi)65,00 zł/godz. netto
12Wynajem zamrażarki do rur wodociągowych70,00 zł/dobę netto
13Wynajem agregatu prądotwórczego 12 kW210,00 zł/dobę netto
14Wynajem zestawu do monitoringu sieci kanalizacyjnej z obsługą220,00 zł/godz. netto
dojazd samochodem ciężarowym1,80 zł/km netto
15Wynajem samochodu ciężarowego do 3.5 T2,00 zł/km netto

W dni wolne od pracy wynajem powyższego sprzętu wzrasta o 20%.

Obowiązuje od dnia 01.08.2019 r.