Cennik/Taryfy

Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne SP.Z O.O. w Żarnowcu
informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr. GD.RZT.70.173.57.2021 /D.DW z dnia 27 maja 2021 r. zatwierdza się na okres od 11.06.2021 r. do 10.06.2024 r. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Tabela 1. Grupy odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówCharakterystyka taryfowej grupy odbiorców
1Gospodarstwa domoweDo tej grupy odbiorców przyporządkowuje się następujących odbiorców:
- właściciele domów jednorodzinnych,
- właściciele bądź zarządcy domów wielorodzinnych
- właściciele i zarządcy bloków mieszkalnych
2Pozostali odbiorcyOdbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, prowadzący działalność gospodarczą wykorzystujący wodę w procesie produkcyjnym lub technologicznym lub do celów socjalno-bytowych. Odbiorcy nieprowadzący działalności gospodarczej wykorzystujących wodę do celów innych niż socjalno-bytowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, podliczników lub na podstawie przeciętnych norm zużycia.
GrupaRodzaj opłatyCena za 1m³ wodyJednostki miary
1 - 12 m-cy13 - 24 m-cy25 - 36 m-cy
NettoBruttoNettoBruttoNettoBrutto
123456789
1Gospodarstwa domowe3,073,313,213,473,273,53zł/m³
2Pozostali odbiorcy3,133,383,273,533,333,59zł/m³

Tabela 2. Grupa odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówCharakterystyka taryfowej grupy odbiorców
1Wszyscy odbiorcyUsługobiorcy rozliczani są za ilość odprowadzanych ścieków, określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego, własnego lub norm zużycia wody albo określonej na podstawie wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody zużytej bezpowrotnie. Usługobiorcy posiadający przyrząd pomiary do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków rozliczani są wg jego wskazań.
GrupaRodzaj opłatyCena za 1m³ ściekówJednostki miary
1 - 12 m-cy13 - 24 m-cy25 - 36 m-cy
NettoBruttoNettoBruttoNettoBrutto
123456789
1Cena za odprowadzone ścieki8,989,709,169,899,4810,24zł/m³

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące taryf można uzyskać w siedzibie Spółki lub pod nr. tel. (58) 6735712

Pełny tekst taryf dostępny jest na stronie www.kpkzarnowiec.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.

Cennik usług na wywóz nieczystości płynnych naczepami asenizacyjnymi obowiązujący od 01.05.2022 r.

L.p.Z miejscowościWyliczenie odpłatnościKwota usługi
1LUBKOWO
ŻARNOWIEC
12 x 23,60 zł = 283,20 zł + 22,66 zł (8% VAT)
10 x 23,60 zł = 236,00 zł + 18,88 zł (8% VAT)
305,86 zł
254,88 zł
2ODARGOWO
PRUSEWO
SŁUCHOWO
TYŁOWO
KARTOSZYNO
WIERZCHUCINO-WIEŚ
12 x 27,00 zł = 324,00zł + 25,92 zł (8% VAT)
10 x 27,00 zł = 270,00 zł + 21,60 zł (8% VAT)
349,92 zł
291,60 zł
3POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI12 x 28,60 zł = 343,20 zł + 27,46 zł (8% VAT)
10 x 28,60 zł = 286,00 zł + 22,88 zł (8% VAT)
370,66 zł
308,88 zł

Przy nagłych wywozach w dni wolne od pracy – wzrost stawek o 20%

Obowiązuje od dnia 01.05.2022 r.

Cennik na oczyszczanie ścieków dowożonych

L.p.Rodzaj ściekówParametr [jednostka]WartośćStawka netto [zł/m³]
1Bytowe ze zbiorników bezodpływowychCHZT [mgO₂/dm³]Do 150012,50
pH6,0 - 9,0
2CHZT [mgO₂/dm³]1500 - 2500do 14,70
pH5,5 - 9,5
3CHZT [mgO₂/dm³]2500 - 3500do 16,90
pH4,5 - 10
4CHZT [mgO₂/dm³]3500 -4500do 19,10
pH4,5 - 10
5CHZT [mgO₂/dm³]4500 - 5500do 21,30
pH4,5 - 10
6CHZT [mgO₂/dm³]5500 - 6500do 23,50
pH4,5 - 10
7z kabin toaletowych
z oczyszczalni przydomowych
zagniłe ściegi ze zbiorników bezodpływowych
CHZT [mgO₂/dm³]>6500do 73,00
8Nieczystości (fekalia, woda z natrysków) z kamperów i przyczep kempingowych11,00

Obowiązuje od dnia 01.05.2022 r.