Formularz zgłoszeniowy z stanem wodomierzy

Adres poboru wody
Adres poboru wody
Dane właściciela nieruchomości
Dane właściciela nieruchomości
Dane właściciela nieruchomości