Rada Nadzorcza Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z s. w Żarnowcu ogłasza, że wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Jednoosobowego Spółki