OGŁOSZENIE O PRZETARGU- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej, nr działki 197 i 50/3 o powierzchni 3,3096 ha, obręb Kartoszyno, Żarnowiec, gmina Krokowa